Refund policy

Klachten zullen niet aanvaard worden indien ze niet binnen 7 dagen na de levering schriftelijk ter kennis gebracht worden aan NV Welding Services.

NV Welding Services behoudt zich het recht om te kiezen tussen de vervanging van de terecht geweigerde koopwaren of de terugstorting van de aankoopprijs.

Geen enkele terugzending van koopwaren mag uitgevoerd worden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging. Een dergelijke machtiging houdt voor NV Welding Services geen erkenning in, dat de goederen gebrekkig waren of niet-conform.