Terms of service

Alle prijzen zijn netto, af fabriek, BTW niet inbegrepen.

De prijzen op de prijslijsten hebben slechts een indicatief karakter. Zij binden NV Welding Services niet en kunnen te allen tijde door laatstgenoemde worden gewijzigd.